1. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT:

Trả tiền mặt tại cửa hàng – Nhân viên giao hàng

2. PHƯƠNG THỨC THANH QUA THẺ HOẶC CHUYỂN KHOẢN

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại cửa hàng hoặc nhân viên giao hàng.

a. Chuyển tiền/chuyển khoản:

Thông tin chuyển khoản Taosaigon.vn

Tên tài khoản:

Số tài khoản: 

Tại:

b. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ (Thẻ Visa, Thẻ tín dụng, …):

– Trong trường hợp quý khách thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Master bằng cách cà thẻ tại Saigontao.vn, Quý khách phải mang thẻ và phải đúng chủ thẻ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi quý khách dùng thẻ của người khác để thanh toán.